A kiállításról

Sceni-Tech 2019

 

A Magyar SzínházTechnikai Szövetség (a továbbiakban: MSzTSz) tevékenységének középpontjában a magyar színháztechnikai-szakmai örökség ápolása, határainkon belül és a magyar ajkú színházak körében határainkon túl a szakmai ismeretek terjesztése, a tudásmegosztás és a szakmai közélet szervezése szimbiózisa áll.

Évről évre e gondolatok által vezérelve, ezek esszenciáját adva szervezzük meg az egyetlen magyarországi színház- és színpadtechnikai szakmai fórumot, a Sceni-Tech-et.

Mára elmondhatjuk, hogy a rendezvénysorozat a szervezet legrégebbi hagyományai közé sorolható.

 

Hagyományosan szintén a kiállítás ideje alatt tartjuk meg a színházi műszaki vezetők éves találkozóját is.

A korábbi években a kiállítást a folyamatos fejlődést jellemezte; a hazai színpadi színháztechnikai-szcenikai szakcégek egyre nagyobb számban és területen reprezentálták a technológiailag egyre fejlődő-bővülő kínálatot.

Tavaly léptéket váltottunk, a Tüskecsarnokban megrendezett Sceni-Tech 2018 eseménysorozat keretében több külföldi színháztechnikai szakértő, előadó részvételével összesen 22 színházi szakcég, 39 színház és 5 kulturális központ összesen 572 szakemberével képviseltette magát, így a legnagyobb szakmai látogatottságú és legszínvonalasabb rendezvényt tudtuk megtartani.

Látogatóink között több határon túli magyar színház szakembereit is köszönthettük.

A Sceni-Tech 2019 keretében 2019. május 15-16. között a budapesti Tüskecsarnokban 26 színpadgépészeti, színpadvilágítási és hangtechnikai és vizuáltechnikai szakcég a mintegy 2500 m2-es kiállítóterületen, összesen több mint 900 m2 standterülettel mutatja be legújabb termékeit, amelyek elősegítik a színházakban folyó művészi és műszaki munkát. A kiállítás nemzetközi dimenzióit erősíti, hogy idén is 5 országból (Ausztria, Szlovákia, Németország, Olaszország, Románia) számítunk szakértő vendégekre.

 

A rendezvény látogatói számára belépődíj-mentes.

A kiállítással egyidőben rendezett szakmai konferencia témái két aktuális témakör köré szerveződnek:

 1. a legújabb audiovizuális fejlesztések, színpadon alkalmazható új hang-, fény- és gépészeti technológiák bemutatása (meghívott előadóink a vezető külföldi és hazai cégek szakemberei) a művészi alkotómunka szolgálatában,

 2. közelmúltban megvalósult színházi beruházások korszerűsítésének, üzemeltetési tapasztalatai.

 

A Szövetség hagyományaihoz híven ugyancsak a kiállítással egy időben, 2019. május 15-én délután kerül sor a színházi műszaki vezetők országos tanácskozására. A Magyarországon egyedülálló szakmai fórum elismert szakértők közreműködésével három aktuális témakörben teremi meg a színházi műszaki élet résztvevői között a tapasztalat- és eszmecserét:

 1. Színházi háttérszakmák, műszaki dolgozók bérezése, munkabeosztása, munkaidő-nyilvántartás lehetőségei és kihívásai, a jogszabályi-, gazdálkodási keretek és a versenypiaci trendek tükrében.

 2. Lehet-e a színpadon az előadás érdekében dohányozni? A színpadi dohányzás jogszabályi lehetőségei, a nem jogszerű gyakorlat következményei.

 3. A színházi tűzvédelem jogszabályi háttere, helyzete – várható-e a színházüzemre kidolgozott, specialitásokat figyelembe vevő új tűzvédelmi irányelvek megjelenése?

 

A Magyar Színháztechnikai Szövetségről

 

2003. december 16-án határozta el a magyarországi színháztechnikai-műszaki szakmai közösség kilenc meghatározó képviselője, név szerint Asztalos Gyula, Böröcz Sándor, Kiss István, Korponai Ferenc, Német Tibor, Pelyhe János, Szabó-Jilek Iván, Szűcsborus János és a néhai Vargha Mihály, hogy „a hazai színháztechnikai élet fejlesztése érdekében” egyesületi formában megalapítják a Magyar Színháztechnikai Szövetséget (MSzTSz).

A hazai szakmai elit piaci és színházi képviselőit reprezentáló közösség alapító döntésének közvetlen előzménye, tulajdonképpen a Szövetség elődje az Optikai, Akusztikai és Filmtechnikai Egyesületben (OPAKFI) 1967 óta működő Színháztechnikai Szakosztály volt. A Szakosztály kezdetekben a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége (MTESZ) ernyője alatt, majd a rendszerváltást követően önállóbban működő OPAKFI keretei között működve a  színházaknál 2 évente „Színháztechnikai Napok” elnevezéssel kiállítást és konferenciát szervezett, Színháztechnikai Fórum elnevezéssel szakmai periodikát jelentetett meg. E tevékenységek eredményeként akkor jelentősnek mondható, alkalmanként mintegy 2 millió Ft saját bevételt realizált, amely hasznosulására azonban a számos szakmai területet átfogó, sok szakosztályt működtető OPAKFI keretein belül az elvártnál kisebb befolyással bírt. Az ekkor már több évtizedes együttműködés átgondolásához, a szakmai közösség önállósodásához és az MSzTSz megalapításához végső soron a színháztechnikai közösség számára átláthatatlan gazdálkodási rendszer és a hatékonyabb érdekérvényesítés, a színháztechnikai ismeretterjesztés kereteinek tágítására megfogalmazott igények vezettek.

Időközben az alapítók által meglátott új lehetőségek kiaknázásához, a szövetségi munkához csatlakoztak a színpadtechnikai szakmai terület olyan meghatározó, a közelmúltban elhunyt képviselői is, mint Borsa Miklós, vagy Schmidt János. A kezdetekben a Budai Vigadó épületében működő, „a színházakban, előadó-művészeti létesítményekben, vagy a színházért dolgozó műszaki, vagy műszaki érdeklődésű személyek, szervezetek összefogása” céljából létrejött szervezetet a Fővárosi Bíróság 11 034 sorszám alatt, 2004. július 2-án kelt végzésével vette nyilvántartásba.

 

A Magyar Színháztechnikai Szövetség 2019-ben 15 éves.

Napjainkban a működő, nem profitorientált társadalmi szervezetek körében már-már figyelemre méltó időtartam. Az életkori sajátosságoknak megfelelően tevékenységét a non-profit közösségeket jellemző impulzitás, vitalitás és az erőgyűjtés időszakainak ciklikus váltakozása hatja át. Alapítása óta (igen, immár a XV. évfolyamba lépve) évfolyamonként 4 alkalommal színvonalas, igényes szakmai folyóiratot ad ki, Színpad címmel. Évről évre a hazai szcenikai szakterület egyik első nagy képviselője, Tolnay Pál nevét viselő szakmai életműdíjat adományoz,  rendszeresen megemlékezik a szakmai közösségért áldozatos munkát végző kollégákról. A magyarországi színházi szakemberképzés intézményeivel együttműködve képzéseket, évente több alkalommal továbbképzéseket szervez a hazai és a határon túli szakembereknek egyaránt.

 

Története során mindvégig egyik fő tevékenysége a hazai színpadtechnikai-szcenikai seregszemle és konferencia, a Sceni-Tech megszervezése volt, amely az elmúlt évben váltott léptéket tartva 2019. május 15-16. között a Tüskecsarnokban  ismét több ezer négyzetméter alapterületen valósulhat meg.

Az MSzTSz történetének eddigi fejezeteit átlapozva megállapíthatjuk, hogy az alapítók szándékai teljesültek; a Szövetség az ismeretterjesztés, az oktatás, a szakmai hagyományok ápolása terén aktív, kiegyensúlyozott gazdálkodás mellett végzett tevékenységével a közéletben jelen van.

A Sceni-Tech 2019-en kiállító szakcégek

 

 • Animative Kft.

 • ArizonaMPS Kft.

 • AUDMAX Kft.

 • AVL Trade Kft.

 • Basys Kft.

 • Beckhoff Automation Kft.

 • Beklaar Kft.

 • Bluesound Kft.

 • Broadcast Solutions Hungary Kft.

 • Chromasound Kft.

 • Elimex Kft.

 • ​EURHYTHMICS Kft.

 • Fullrange Kft.

 • GÉPBÉR SZÍNPAD Kft.

 • Interton Group

 • Lisys Project Kft.

 • LOGEN Kft.

 • Luminis Kft.

 • Microsound Kft.

 • Net21 Kft.

 • Pelyhe Kft.

 • Roland East Europe Kft.

 • Studiotech Kft.

 • Színpad Automatika Kft.

 • Színpad- és Emelőgéptechnika Kft.

 • Zaj Rendszerház Kft.

 

​ A Sceni-Tech 2019 együttműködő partnerei, támogatói

 

 • Emberi Erőforrások Minisztériuma, Kultúráért Felelős Államtitkárság

 • Kulturális Központok Országos Szövetsége

 • Magyar Teátrumi Társaság

 • Nemzeti Kulturális Alap, Színházművészeti Kollégiuma

 • Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet

 

A Szövetség adatai, elérhetősége

Magyar Színháztechnikai Szövetség

1138 Budapest, Madarász Viktor u.43. fsz.

telefon/fax: (+36-1) 329-0841

honlap: www.msztsz.hu

e-mail: titkarsag@msztsz.hu

 

További információk a Sceni-Tech 2019-ről

honlap: www.scenitech.hu

e-mail: scenitech@msztsz.hu

 

Támogatóink :

© Sceni-tech 2019  ,  Kérdéseiddel fordulj: scenitech@msztsz.hu

 • Grey Facebook Icon
 • Grey LinkedIn Icon